Finance Maturity Framework

De ‘volwassenheid’ van een financiële afdeling gaat over hoe geavanceerd en efficiënt de afdeling is in haar werk. Een volwassen financiële afdeling heeft haar zaakjes goed op orde: de processen lopen soepel, de systemen werken goed en alles draagt bij aan de doelen van het bedrijf.

De pyramide van Maslow 

Laag 1

Financiële basisbehoeften

F
F

Laag 2

Veiligheidsbehoeften; de mate van financiële controle

F
F

Laag 3

Behoefte aan ergens bij horen; de mate waarin de financiële afdeling kan bijdragen met rapportages op KPI's

F
F

Laag 4

Behoefte aan erkenning; de mate waarin de financiële afdeling kan bijdragen met analyses en modellering

F
F

Laag 5

Zelfactualisatie; de mate waarin de financiële afdeling kan bijdragen aan het strategisch succes van de organisatie

F

De Maslow pyramide van de Financiële Afdeling

De toegevoegde waarde van een financiële afdeling is onder te verdelen in vijf lagen en wordt door ons gerelateerd aan de Maslow pyramide. Onze ervaring leert dat de volwassenheid op de onderste drie lagen al een duidelijk indicatie zijn om het huidige succes van een Finance functie kan beoordelen.

Deze vijf lagen zijn:  

1:   De basis: de operationele basis waarop financiële afdeling draait
2:   Veiligheidsbehoefte: de mate waarin de operatie onder controle is
3:   De Behoefte ergens bij te horen: het tactische fundament onder je succes
4:   De Behoefte aan Erkenning: de mate van pro-actief bijdragen aan het succes
5:   Zelfactualisatie: bijdragen en onderdeel worden van de bedrijfsstrategie

Finance Maturity Framework

bepaal je verbeter strategie

Een proces in 5 stappen

Het Finance Maturity Framework is een systeem dat is ontworpen om de volwassenheid van de financiële afdeling van een organisatie te beoordelen en te verbeteren. Dit raamwerk biedt een gestructureerde aanpak om de huidige staat van de financiële afdeling te evalueren en identificeert de benodigde financiële capaciteiten en bouwstenen voor groei en ontwikkeling.

Door het toepassen van het Finance Maturity Framework kunnen organisaties inzicht krijgen in de sterke punten en verbeterpunten van hun financiële processen, systemen en personeel. Het raamwerk helpt bij het identificeren van kritieke gebieden waar extra aandacht en investeringen nodig zijn om de financiële functie naar een hoger niveau van volwassenheid te brengen.

Het uiteindelijke doel van het Finance Maturity Framework is om de financiële afdeling te helpen groeien, zich aan te passen aan veranderende zakelijke behoeften en een waardevolle bijdrage te leveren aan het succes van de organisatie als geheel.

Finance Maturity Assessment Framework (FMAF)

Uitgebreide test om de huidige volwassenheidsstatus te bepalen.

Finance Capability Assessment Tool (FCAT)

Welke competenties heeft de financiële afdeling nu nodig, in de toekomst nodig en waar zitten de gaten.

Finance Building Block Assessment System (FBBAS)

Wordt gebruikt om de huidige staat van de financiële architectuur, processen en systemen van het bedrijf te beoordelen en om lacunes en verbeterpunten te identificeren.

Finance Talent Ascension System (FTAS)

Dit is een methode ondersteund door persoonlijkheidsprofielen om te bepalen welke profielen nodig zijn, wat de status is van het Finance Team en waar er ontwikkeling nodig is.

Finance Implementation Roadmap Selection System (FIRSS)

Geeft de klant een duidelijk gestructureerd implementatie plan om de geïdentificeerde en gekozen hiaten te implementeren. De roadmap is gebaseerd op Agile concepten.

Doe de Finance Maturity Test

Hoe werkt het

Het begint allemaal met de Finance Maturity Test. Een eenvoudige versie is beschikbaar op deze website en geeft al een eerste indicatie waar verbeteringen mogelijk zijn.

Het Finance Maturity Assessment Framework is een uitgebreide Maturity Analyse die de basis is voor de verdere modules.

De Maturity Assessment kan gezien worden als een health check en de start van verdere onderzoeken. Uiteindelijk is de branch en status van het bedrijf en de toekomstige behoefte, de basis voor de verdere ontwikkeling van de financiële afdeling.

De modules

Zoals gezegd, begint het allemaal met de Finance Maturity Assessment.

Het is niet noodzakelijk om daarna alle modules te doorlopen. Afhankelijk van de behoefte kunnen we afzonderlijk kijken naar de capabilities, de architectuur en het Finance Team.

Het is wel zo dat alle modules een onderlinge samenhang hebben en in samenhang veel toegevoegde waarde geven.

Ook helpen we graag bij het samenstellen en uitvoeren van een implementatieplan.

Ready to Grow?

Schrijf u in voor onze
nieuwsbrief

* indicates required