Finance Maturity Test

Ontdek wat de huidige staat van uw financiële afdeling is en waar het verbeterpotentieel ligt met de Finance Maturity Test.

Deze Finance Maturity Test is ontwikkeld door de specialisten van Synergo Finance op basis van hun ervaring opgedaan gedurende hun carrière. De Finance Maturity Test sluit aan bij de thema’s van het Finance Maturity Framework.

De toegevoegde waarde van de financiële afdeling

De toegevoegde waarde van een afdeling is onder te verdelen in vijf lagen en wordt door ons gerelateerd aan de Maslow pyramide. Onze ervaring leert dat de volwassenheid op de onderste drie lagen al een duidelijk indicatie zijn om het huidige succes van een Finance functie kan beoordelen.

Deze drie lagen zijn:  

1. De basis: de operationele basis waarop financiële afdeling draait;

2. In Control: de mate waarin de operatie onder controle is; 

3. Business Support: het tactische fundament onder je succes. 

Deze Finance Maturity Test schijnt licht op het verbeter potentieel aan de hand van jouw antwoorden op de vragen.   

Als onderdeel van het Finance Maturity Framework wordt er een veel uitgebreidere Maturity Test gedaan die de status op alle vijf de lagen zeer gedetailleerd in kaart brengt.

De pyramide van Maslow

Laag 1

Basis financiële behoeften

F
F

Laag 2

Veiligheidsbehoeften; de mate van financiële controle

F
F

Laag 3

Behoefte aan ergens bij horen; de mate waarin de financiële afdeling kan bijdragen met rapportages op KPI's

F
F

Laag 4

Behoefte aan erkenning; de mate waarin de financiële afdeling kan bijdragen met analyses en modellering

F
F

Laag 5

Zelfactualisatie; de mate waarin de financiële afdeling kan bijdragen aan het strategisch succes van de organisatie

F