Privacy Verklaring

Privacyverklaring Synergo Finance

 

Synergo Finance B.V. (hierna te noemen Synergo Finance), gevestigd aan Malachiet 560, 3316LD, Dordrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

We vinden jouw privacy erg belangrijk en zorgen er voor dat de persoonsgegevens die je met ons deelt zorgvuldig worden behandeld. In deze privacyverklaring lichten we graag toe hoe we dat doen. Heb je hier vragen over, dan horen we het graag! Je kunt ons bereiken via info@SynergoFinance.com .

Persoonsgegevens die Synergo Finance verwerkt

 

We verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

De volgende persoonsgegevens verwerken wij mogelijk, afhankelijk van het product of de dienst die je afneemt:

 

Sitebezoek & reageren op een contactformulier

 

Op onze website wordt gebruikgemaakt van cookies om loggegevens en analytische informatie te verzamelen, zodat kan worden geanalyseerd hoe bezoekers de site gebruiken en statistische rapporten over de website activiteit kunnen worden opgesteld.

 • We verwerken deze informatie om inzicht te krijgen in de wijze waarop bezoekers onze website gebruiken en om statistische rapporten over die activiteit op te stellen. Uw IP-adres (die eerst wordt geanonimiseerd) wordt bijvoorbeeld gebruikt om bij benadering aan te geven vanuit welk land u onze website bezoekt; we voegen deze informatie samen om bijvoorbeeld te achterhalen uit welk land/gebied de meeste bezoekers van onze website komen.
 • Deze verwerking is voor ons noodzakelijk om ons gerechtvaardigde belang de verbetering van onze website te behartigen, door de gebruikerservaring te verbeteren en de website zo persoonlijk en relevant mogelijk te maken. Cookie voorkeuren kunnen via onze website worden gewijzigd, maar door bepaalde cookies uit te schakelen, kunt u wellicht niet ten volle profiteren van onze diensten en kan de functionaliteit van de website beperkt zijn.
 • Deze informatie wordt niet gebruikt om een persoonlijk profiel van u te maken. Al dit soort informatie wordt anoniem verzameld en opgeslagen.

 

Reageer je op een contactformulier, dan vragen we aanvullend om je e-mailadres en volledige naam. Om spammers te kunnen blokkeren hebben wij een reCaptcha blok in ons formulier geïntegreerd. Deze slaat geen aanvullende informatie van bezoekers op.

 

Klantgegevens en datasets

 

Zodra je een overeenkomst met ons tekent ben je een klant. We slaan je persoonsgegevens (naam, emailadres, functie, bedrijfsnaam, telefoonnummer, adres, BTW nummer, KvK nummer en bankrekeningnummer) op in ons facturatiesysteem. Afhankelijk van het product dat je afneemt hebben wij toegang nodig tot je bedrijfsdata. Dit kan zijn in de vorm van datasets, datawarehouses en/of andere bedrijfsrapportages en/of boekhoudpakketten. Om toegang te krijgen tot deze data vragen we je om, in samenhang met de licentieovereenkomst, een verwerker overeenkomst te tekenen, waarin we duidelijk uitleggen met welk doel we de gegevens verwerken.

 

Aankoop / afname training en webinar

 

Volledige naam, e-mailadres, telefoonnummer en bedrijfsnaam worden gedeeld met Synergo Finance en de trainers binnen Synergo Finance, zodat deze de training of het webinar optimaal kan laten aansluiten op de groep deelnemers. Synergo Finance kan contact opnemen met de deelnemer. Adres- en betaalgegevens worden verwerkt in Exact, ons klant/facturatiesysteem. Indien overige verstrekte gegevens gebruiken wij puur voor analyse-doeleinden en belanden in onze backoffice van Severa. Klanten en deelnemers aan de training en/of webinar worden dan wel opgenomen in Exact of in ????, het CRM systeem van Synergo Finance.

 

Download e-book

 

De gevraagde gegevens in het download formulier slaan we op in ons CRM systeem. Deze gegevens gebruiken we na jouw actieve consent voor het verstrekken van content.

 

Deelname Finance Maturity Test

 

De ingevulde gegevens worden opgeslagen in on enquete systeem (??????). Deze informatie wordt maximaal een jaar bewaard indien er geen nadere overeenkomst tot stand komt.

De gevraagde contact gegevens slaan we op in ons CRM systeem. Deze gegevens gebruiken we na jouw actieve consent voor het verstrekken van content.

 

LinkedIn contacten

 

Synergo Finance is een zakelijk netwerk waarbij LinkedIn een belangrijk netwerkmiddel is. Alle LinkedIn contacten van onze aangesloten Synergo Finance Maten worden eenmalig benaderd met de vraag om de Synergo Finance Maat zelf toestemming te verlenen om hen in de toekomst per email te mogen benaderen. Alle contacten die geen toestemming geven worden na 30 dagen, met alle behorende gegevens, geheel uit de database verwijderd en daarna niet meer toegevoegd in onze database.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Synergo Finance verwerkt

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. We raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

 

Met welk doel verwerkt Synergo Finance persoonsgegevens?

 

We verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om jouw inschrijving en/of betaling af te handelen nadat je een product of dienst hebt afgenomen.
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienst uit te voeren die je hebt afgenomen.
 • Om goederen en diensten te leveren die je hebt afgenomen.
 • Om je te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten die je eerder hebt afgenomen. Hiervoor kun je je altijd afmelden via een link in de mail.
 • Om de nieuwsbrieven en mailings te verzenden waarvoor je je hebt aangemeld.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

 

Synergo Finance neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen (algoritmes) die nadelige gevolgen kunnen hebben voor jou.

 

Hoe lang Synergo Finance persoonsgegevens bewaart

Nadat je een product of dienst hebt afgenomen bij Synergo Finance blijf je maximaal 5 jaar in ons klantenbestand zitten zodat we je kunnen informeren bij wijzigingen in onze producten of diensten. Uiteraard kun je je hiervoor afmelden. De bewaartermijn van de gegevens is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld én van wettelijke plichten om gegevens te bewaren. 

 

Delen van persoonsgegevens door Synergo Finance met derden

 

We delen, verhuren of verkopen jouw persoonsgegevens niet aan derden. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te bewaken. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Leveranciers

 

Wij maken gebruik van de volgende leveranciers die persoonsgegevens verwerken namens Synergo Finance, met wie elk verwerkers overeenkomsten afgesloten zijn: Exact, ????????? (nog in te vullen).

 

Trainers

 

Onze trainers zijn medewerkers van Synergo Finance of Maten die onderdeel zijn van de Synergo Finance organisatie, daarvoor geldt een verwerkersovereenkomst om de gegevens van onze deelnemers aan trainingen en webinars te beschermen.

 

Partners

 

Onze partners zijn werkzaam binnen de Maatschap van Synergo Finance en hebben allen een geheimhoudingsverklaring getekend. Ook sluiten zij samen met hun klanten in samenhang met de licentieovereenkomst voor een af te nemen product ook een verwerker overeenkomst af.

 

Google Analytics

 

We hebben een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google. De gegevens die we in Google Analytics verzamelen worden geanonimiseerd en versleuteld. Het zogeheten ‘delen van gegevens’ met Google staat uit. Tot slot gebruiken wij de Analytics-cookies niet in combinatie met andere diensten van Google.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Synergo Finance en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een andere door jou genoemde organisatie te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@SynergoFinance.com .

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

We willen je erop wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Hoe Synergo Finance persoonsgegevens beveiligt

 

We nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@SynergoFinance.com .

 

We hebben de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Servers en apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • We versturen jouw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen (TLS, voorheen SS). Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje.
 • Toegang tot persoonsgegevens is beveiligd met 2-factor authentication.
 • Alle medewerkers, daarmee ook de Partners en Maten, van Synergo Finance die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn getraind in het zorgvuldig omgaan met jouw gegevens.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Synergo Finance gebruikt

 

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. We gebruiken 3 soorten cookies.

 

Ten eerste de noodzakelijke cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Daarnaast zijn er statistiek-cookies, die geanonimiseerd gegevens verzamelen over het gebruik van onze website en ons helpen de site te optimaliseren. Tot slot plaatsen we marketing-cookies, die jouw surfgedrag bijhouden. Ook cookies uit embedded content afkomstig van social media sites als bijvoorbeeld YouTube, Facebook, LinkedIn en Pinterest vallen onder deze laatste categorie.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

 

Je kunt je ook afmelden voor cookies van alle websites door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat (ChromeInternet ExplorerFirefox en Safari). Daarnaast kun je alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Als je deze cookies in je browser uitzet, kun je niet meer van alle functionaliteiten van Frankwatching gebruik maken en embedden content kan niet meer getoond worden. Het kan daardoor gebeuren dat de beleving van de site tegenvalt.

Volgens de wet mogen wij direct cookies op je apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we je toestemming nodig.

 

Wijzigingen in het privacy- en cookiebeleid

 

Het is niet ondenkbaar dat ons privacy- en cookiebeleid in de nabije toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. We raden je daarom ook aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Als deze wijzigingen zeer ingrijpend van aard zijn, zullen we ervoor zorgen dat ze op een duidelijke en opvallende manier gecommuniceerd worden.  

 

[Versie 1.0 – mei 2023]

Doe nu de Finance Maturity Test

Schrijf u in voor onze
nieuwsbrief

* indicates required